PI/2022/93 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_132_2017.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať