PI/2022/59 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... č. .../2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
z-00-OP-HLAS-EBA-predbezna-info.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať