PI/2022/304 Predbežná informácia k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať