PI/2022/283 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .....2022, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a v Slatine

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_Dudince_Santovka_Slatina.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať