PI/2022/282 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI-novela-382.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať