PI/2022/226 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
predbezna_informacia.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať