PI/2022/215 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_novela-zákona-o-petičnom-práve.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať