PI/2022/204 Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_vyhláška443_2022-portál.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať