PI/2022/170 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA_262_2010.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať