PI/2022/163 Predbežná informácia k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšovanie dostupnosti elektronických služieb pri riešení vybraných životných situácií

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-k-návrhu-zákona-o-niektorých-opatreniach-na-zlepšovanie-dostupnosti-elektronických-služieb-pri-riešení-vybraných-životných-situácií.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať