PI/2021/89 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, z 30. apríla 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEZNA-INFORMACIA.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať