PI/2021/74 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať