PI/2021/61 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie-final.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
DORA-SK-verzia.docx 209 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Riadne-predbežne-stanovisko-DORA.doc 105 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
PPK_MF-SR_Návrh-RPS-k-návrhu-nariadenia-o-digitálnej-prevádzkovej-odolnosti.doc 41 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
predkladacia-sprava-DORA.doc 34 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať