PI/2021/259 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná_informácia_-_novela_vyhlášky_č._72_2019_Z._z..docx-(002).docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať