PI/2021/182 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-k-návrhu-zákona-č.-54_2019-Z.-z.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať