PI/2021/125 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
zz-NoINFO-ifrs---predbezna-info.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať