PI/2020/47 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia-52_2007.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať