PI/2020/40 Návrh zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať