PI/2020/239 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať