PI/2020/191 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať