PI/2020/179 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať