PI/2020/116 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať