PI/2020/107 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_príloha.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať