PI/2020/106 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn (pracovný názov).

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia-na-PK.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať