PI/2019/31 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia-SP.rtf 48 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať