PI/2019/275 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať