PI/2019/213 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v oblasti civilného letectva a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_návrh-opatrenia-MDV-SR_vzor-žiadosti-a-príloh.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať