PI/2019/190 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_vyhláška-24-2003.doc 51 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať