PI/2019/103 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 80/2015 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vyhl.490-2009_Podp.OZE_predbez.info._final.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať