PI/2018/4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia_ZoEG.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať