PI/2018/296 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-k-vyhláške-o-postupe-pri-určení-výšky-nájomného-k-lesným-pozemkom.doc 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať