PI/2018/278 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
_Predbezna_informacia_Slov-lex.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať