PI/2018/252 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna-informacia.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať