PI/2018/25 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“).

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA..docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať