PI/2018/226 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_vykonavacia_vyhlaska.rtf 107 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať