PI/2018/212 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
525-predbezna_telov.a-špor.zariadenia.doc 49 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať