PI/2018/191 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_inormacia__vyhl.nov.533_.doc 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať