PI/2018/189 Predbežná informácia k vyhláške MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného a vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.doc 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať