PI/2018/108 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.rtf 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať