PI/2017/7 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať