PI/2017/27 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-hydina.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať