PI/2017/260 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať