PI/2017/251 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_Minimalny_pocet_lozok_13_10_17.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať