PI/2017/121 Predbežná informácia k návrhu zákona z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA_362.doc 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať