PI/2016/35 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať