PI/2016/196 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_vyhláška-k-Exekučnému-poriadku.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať