PI/2016/141 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia_rovnosata.rtf 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať