PI/2016/125 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia---vlastny-material.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať