PI/2016/123 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slvoenska z ... 2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_návrh-opatrenia-o-výkazoch-AIFMD-.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať