PI/2016/118 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_PVS.pdf 150 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať